ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μια σύντομη μάτια στο πελατολόγιο μας θα σας καταδείξει ένα ενδεικτικό μέρος των έργων που έχει φέρει εις πέρας με απόλυτη επιτυχία η εταιρεία μας.

Α. Μόνιμη συνεργασία τα τελευταία 19 χρόνια με την τράπεζα Eurobank Ergasias S.A. σε όλες τις μεταφορές πάγιου εξοπλισμού & αρχείων εντός Ν. Αττικής, με αποκορύφωμα τη μεταστέγαση των κεντρικών της υπηρεσιών το 2006 σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις στη Ν. Ιωνία, συνολικού αριθμού θέσεων εργασίας 2.500 ατόμων.

Β. Μόνιμη συνεργασία από το έτος ίδρυσης της (2000) με την τράπεζα Probank Α.Ε. σε όλες τις μεταφορές πάγιου εξοπλισμού & αρχείων σε όλη την Ελλάδα με αποκορύφωμα τη μεταστέγαση των κεντρικών της υπηρεσιών το 2010 σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις στο Μοσχάτο συνολικού αριθμού θέσεων εργασίας 700 ατόμων.

Γ. Μόνιμη συνεργασία τα τελευταία 4 χρόνια με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος σε όλες τις μεταφορές πάγιου εξοπλισμού & αρχείων εντός Ν. Αττικής με αποκορύφωμα τη μεταφορά των κεντρικών του αποθηκών το 2009 από το Βοτανικό στο Μενίδι συνολικής έκτασης 15.000τ.μ.

Δ. Συνεργασία τα τελευταία 3 χρόνια με την Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σε πολλές μεταφορές πάγιου εξοπλισμού & αρχείων σε όλη την Ελλάδα με αποκορύφωμα την εσωτερική μεταφορά 400 θέσεων εργασίας εντός του κτιρίου Λ. Μεσογείων 109-111 (κεντρικές υπηρεσίες).

Ε. Διετή συνεργασία το 2004 με την SATO A.E. στη μεταφορά, συναρμολόγηση & τοποθέτηση όλων των επίπλων σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, στο Ολυμπιακό Χωριό, στο Δημοσιογραφικό Χωριό καθώς και στα κέντρα φιλοξενίας (έπιπλα για 50.000 αθλητές, υπαλλήλους, εθελοντές, δημοσιογράφους κα.).