ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

Η εταιρεία Σκόντζος Βελισσάριος & ΣΙΑ Μεταφορική Ε.Π.Ε. στο Νέο Ηράκλειο δραστηριοποιείται στις μεταφορές μετακομίσεις ως ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο από το 1993. Ιδρυθείσα στην αρχή ως μία οικογενειακή, μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του χώρου, με αποτέλεσμα πλέον να μπορεί να προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε ιδιώτες & επιχειρήσεις.
Κυριαρχικός παράγοντας στην επιτυχία της εταιρείας υπήρξε η αυξανόμενη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που οφείλεται κυρίως στη συνεχή παρακολούθηση & εκπαίδευση του μόνιμου & εξειδικευμένου προσωπικού μας.

Στις μέρες μας περισσότερο από πότε η εξειδίκευση σε κάθε τομέα & η αφοσίωση στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση είναι που διαφοροποιεί τον επαγγελματία από τον συνάδελφο. Η εταιρεία μας, λόγω των πολυετών συμβάσεων συνεργασίας με διάφορες εταιρείες & τράπεζες, έχει αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα την οποιαδήποτε ανάγκη για μεταφορά πανελλαδικά.

Ειδικότερα για τις μεταφορές εντός του Ν. Αττικής δύναται να καλύψουμε πλήρως όλες τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν στην οποιαδήποτε εταιρεία όπως ταχυμεταφορά, διανομή, ειδική μεταφορά βαρέων αντικειμένων/χρηματοκιβωτίων μεταφορά μηχανογραφικού & μηχανολογικού εξοπλισμού, συσκευασία & αρχειοθέτηση αρχείου, αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση επίπλων & ραφιών ντέξιον στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς στους ελάχιστους δυνατούς χρόνους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εταιρειών έχουμε αναρτήσει τιμοκατάλογο πάγιων μεταφορών επίπλων, εξοπλισμού & αρχείων, τον οποίο ανανεώνουμε κάθε χρόνο, με σκοπό να γνωρίζετε προκαταβολικά και να καθορίζετε εσείς το κόστος μεταφοράς ανάλογα με την ποσότητα και το είδος του μεταφερόμενου εξοπλισμού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ